Liên hệ

 

TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH:
Hợp tác xã chăn nuôi thủy sản Gò Công

6/6 Nguyễn Trọng Dân, Khu Phố 4, Phường 3, Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

TỔNG ĐÀI: 0937.112.397

QUẢN LÝ: 

EMAIL: nguyenquockiet1952@gmail.com

 


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH:
Hợp tác xã chăn nuôi thủy sản Gò Công

SỐ TÀI KHOẢN: 1200.208.027.036

Agribank - Chi Nhánh Sở Giao dịch, Số 2, Láng Hạ, Hà Nội