CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 12/27/2021 2:39:55 PM

Giá trị cốt lõi: Ngon - An Toàn

Xem thêm
CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI

CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI

 12/27/2021 2:34:12 PM

Quy trình nuôi thống nhất trong HTX

Xem thêm
SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ

SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ

 12/27/2021 2:30:04 PM

Xem thêm
Chăn nuôi công nghệ cao ở Tiền Giang

Chăn nuôi công nghệ cao ở Tiền Giang

 11/21/2017 10:03:49 AM

Là địa phương có số lượng đàn vật nuôi lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tỉnh Tiền Giang chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm...

Xem thêm
HTX Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công nâng cao thu nhập cho thành viên

HTX Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công nâng cao thu nhập cho thành viên

 8/30/2017 9:33:04 AM

Thời gian qua, Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công có nhiều hoạt động thiết thực giúp nâng cao đời sống cho các thành viên và góp phần vào việc an sinh xã hội.

Xem thêm
Đàn gà ta đầu tiên của vùng ĐBSCL được công nhận VietGap

Đàn gà ta đầu tiên của vùng ĐBSCL được công nhận VietGap

 8/30/2017 9:32:03 AM

VOV.VN -Gà ta Gò Công của Hợp tác xã Chăn nuôi, Thủy sản Gò Công là đàn gà ta đầu tiên của vùng ĐBSCL được công nhận VietGap.

Xem thêm
Gà ta Gò Công được bao tiêu vào siêu thị và các cửa hàng tiện ích

Gà ta Gò Công được bao tiêu vào siêu thị và các cửa hàng tiện ích

 8/30/2017 9:31:14 AM

Sau 7 năm, thịt gà ta Gò Công được Cty San Hà ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm đưa vào siêu thị đã tạo nên tiếng vang và đứng vững được trong nước. Bình quân, 40 xã viên của HTX cung ứng ra thị trường khoảng 200.000 con gà thịt...

Xem thêm