Đàn gà ta đầu tiên của vùng ĐBSCL được công nhận VietGap

Gà ta Gò Công của Hợp tác xã Chăn nuôi, Thủy sản Gò Công là đàn gà ta đầu tiên của vùng ĐBSCL được công nhận VietGap.

Trung tâm Chất lượng Nông lâm - thủy sản  vùng 4 (Cục quản lý Chất lượng Nông lâm - thủy sản, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) vừa cấp giấy chứng nhận VietGap gà ta Gò Công của Hợp tác xã Chăn nuôi, Thủy sản Gò Công. Đây là đàn gà ta đầu tiên của vùng ĐBSCL đạt danh hiệu này.

Để đạt chứng nhận VietGap, trong 6 tháng qua, 19 xã viên của Hợp tác xã Chăn nuôi - Thủy sản Gò Công phải thực hiện đạt 31 tiêu chí đề ra như: nuôi gà theo quy chuẩn từ chuồng trại  đến thức ăn, nước uống phải đạt an toàn sinh học, có ghi chép nhật lý, truy nguyên được nguồn gốc xuất xứ…  

Đàn gà được chứng nhận VietGap

Hiện tại, Hợp tác xã Chăn nuôi và thủy sản Gò Công duy trì đàn gà ta Gò Công được hơn 42.000 con/lứa (khoảng 4 tháng) với sản lượng khoảng 160 tấn.

Đầu ra của gà ta Gò Công được công ty San Hà ký hợp đồng bao tiêu để đưa vào hệ thống siêu thị với giá cao hơn giá thị trường trên 10%.

Trước đó, sản phẩm gà ta Gò công  đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm này đã lọt vào top 100 sản phẩm ưu tú hội nhập WTO.  

Về mô hình này, ông Nguyễn Quốc Kiệt, Chủ nhiệm Hợp tác xã chăn nuôi - Thủy sản Gò Công cho biết: “Người chăn nuôi trước đây không để ý về mật độ nuôi và tiêm ngừa nên gà dễ dịch bệnh, nuôi tự cung tự cấp. Hiện nay, ngành chăn nuôi ở tỉnh đã phát triển. Chúng tôi áp dụng chăn nuôi theo an toàn sinh học theo chuỗi giá trị. Hợp tác xã chúng tôi cung cấp con giống cho hộ chăn nuôi, thức ăn, thuốc thú y, hướng dẫn cách điều trị và bao tiêu sản phẩm cho người nuôi”./.