GÀ CÔNG ĐẶC SẢN

Đặc sản Gò Công 

 

Liên  hệ: 0937.11.23.97 . Địa chỉ: 6/6 Nguyễn Trọng Dâb, khu phố 4, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang